Терещенко Ю., Срiбняк I. Історія України

Автори у навчальному посібнику відтворили історію України від давніх часів аж до утворення незалежної  держави. У Вступі до книжки вони зазначили, що під час усталення української державності  зростає інтерес суспільства до історичного минулого. Упродовж тривалого часу український народ не мав змоги вивчати свою історію, історично справедливо трактувати ті чи інші факти. У радянські часи вивчення історії зазнавало неминучого впливу ідеологічних нашарувань. Нас  постійно і невпинно привчали до думки, що Україна та українці не здатні самостійно існувати на державному рівні. Тому у своєму посібнику Ю. Терещенко та І. Срібняк вирішили це спростувати. Посібник відкриває тема про дослов’янську добу в історії України та період давніх слов’ян. У розрізі перших державних утворень згадуються скіфи, сармати, кіммерійці, античні міста і вплив античної цивілізації на скіфів. Висвітлено питання розселення слов’ян у Східній Європі. У розділі про Київську Державу йдеться на лише про її виникнення та розвиток, а й міжнародне становище, адже вона була однією із наймогутніших держав тогочасної Європи. На жаль, феодальна роздробленість негативно позначилася на долі держави. Окремий розділ присвячено Галицько-Волинському князівству. Далі звертається увага на експансію Польщі, Україну у складі Великого князівства Литовського, виникнення козацтва та період перебування України у складі Речі Посполитої.  У посібнику йдеться і про виникнення перших політичних партій. На тлі історичних фактів проводиться аналіз розвитку архітектури, особливостей культурного і мистецького життя, освіти, формування української інтелігенції. Матеріал викладено стисло, але цікаво, акумульовано всі потрібні для студента відомості у простій формі викладу і композиції. Зручно читати он-лайн чи завантажити на електронний носій.

-

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *